کتابسرای افشین | وارد شوید| ثبت نام کنید
۰ از ۵
(از ۰ نظر)
ناموجود

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

ویزه آزمون های نظام مهندسی

عمران اجرا – معماری اجرا

به همراه کلیدواژه

بر اساس آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

پاسخ به سوالات آزمون های نظام مهندسی مرتبط با این کتاب

قیمت:
۷۰,۰۰۰ تومان
این محصول موجود نیست :(
چرا از کتابسرای افشین خرید کنیم؟
  • پشتیبانی 24 ساعته
  • ضمانت اصالت کالا
  • ارسال سریع کالا
  • پرداخت آنلاین امن
4.7/5 - (3 امتیاز)

برای خرید کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها (چاپ 20) انتشارات نوآور با کتابسرای افشین همراه باشید. این کتاب ویژه آزمون نظام مهندسی عمران اجرا، عمران نظارت، معماری اجرا و معماری نظارت می باشد. این کتاب به قلم محمد عظیمی آقداش نگاشته شده و همراه با کلیدواژه می باشد.

 

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها انتشارات نوآور

(چاپ 20)

مهندس محمد عظیمی آقداش

ویژه آزمون های نظام مهندسی

عمران اجرا و نظارت

معماری اجرا و نظارت

 

به همراه کلیدواژه

بر اساس آخرین ویرایش مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

پاسخ به سوالات آزمون های نظام مهندسی مرتبط با این کتاب

 

 

فهرست

مقدمه
بخش اول/ شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای پیمانکاری

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شـرایـط عمـومـی و شـرایـط خصـوصـی  پیمـان‌هـا و مقـررات مـربـوط بـه آنـهـا

شرایط عمومی پیمان‌ها

فصل اول شرایط عمومی پیمان- تعاریف و مفاهیم

فصل دوم شرایط عمومی پیمان- تاییدات و تعهدات پیمانکار

فصل سوم شرایط عمومی پیمان- تعهدات و اختیارات کارفرما

فصل چهارم شرایط عمومی پیمان- تضمین، پرداخت، تحویل کار

فصـل پنجم شـرایط عمومی پیمان- حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

شرایط خصوصی پیمان‌ها

اصول کلی و شرایط عمومی قراردادها

 

بخش دوم/ شرایط عمومی قراردادهای مشاوره

موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان

قراردادهای خدمات مشاوره

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه، شرایط عمومـی و پیوست‌ های قراردادهای خدمات مشاوره

موافقت‌ نامه‌ همسان قراردادهای خدمات مشاوره

شرایط عمومی ‌همسان  قراردادهای خدمات مشاوره

 

بخش سوم/ شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح

موافقت‌نامه و شرایط عمومی ‌همسان  قـراردادهای خدمات مدیریت طرح

دستـورالعـمـل نحــوه تکمیــل و تنظیـم  موافقت‌نامه، شرایط عمومی و پیوست‌های  قراردادهای واحد خدمات مدیریت طرح

موافقت‌نامه ‌همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

 

بخش چهارم/ قرارداد‌های سرجمع

انعقـاد پیمان اجرای کارهای  ساختمانی به ‌صورت سرجمع

 

بخش پنجم/ قراردادهای اجرای ساختمان

شرایط عمومی قراردادهای اجرای ساختمان

فصل اول- تعاریف و مفاهیم

فصل دوم- تعهدات و اختیارات صاحب‌ کار

فصل سوم- تعهدات و اختیارات مجری

فصـل چهارم- تضمیـن انجام تعهـدات قـرارداد، تهیه صورت ‌هزینه‌ها، نحوه پرداخت‌ها و تعلیق کار

فصل پنجم- تحویل کار، برچیدن کارگاه، تـســویــه حســاب و پایان‌ کار

فصل ششم- موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسـارات عـدم انجام تعهدات، محل اختلاف

فصل هفتم- حوادث قهری- تسریع کار- اقامتگاه و ابـلاغ‌هـا- اعتبـار شـرایـط عمومـی قـرارداد قرارداد اجرای ساختمان

 

بخش ششم/ تضمین معاملات

آيين‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

 

بخش هفتم/ موادی از قانون مدنی
سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی

 

 

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

 

 

 

موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها

———————————————————–

(نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

——————————————————————————-

بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲ – ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخه ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

 

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ه مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران)، به پیوست، موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجراء) به شمار می رود، ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمان ها مورد عمل قرار گیرد. در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود.

پیمانهای حمل و نقل، پیمان های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

 

توضیحات و نکات تکمیلی

 

ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه

سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.

 

ماده 7 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب ۱۳۵۲/۴/۳۱

دستورالعمل های موضوع این آیین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم می شود.

 

بند ۱-

گروه اول، دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانتنامه ها، فرم پیمان های استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره)

 

بند ۲-

گروه دوم، دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می گردد و برحسب مورد دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند (نظير حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره).

 

بند۳-

گروه سوم، دستورالعمل هایی است که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن در صورتی که دستگاه های اجرایی و مؤسسات مشاور، روش های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

 

سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱- در سال ۱۳۲۷ شمسی دولت برای تهیه مقدمات کار برنامه و هماهنگی امور مشاوره با هیأت ها و مؤسسه های خارجی، اداره ای به نام «اداره دفتر کل برنامه» تأسیس کرد که بعدها به نام «سازمان موقت برنامه» نامیده شد و در همان سال، هم زمان با تصویب برنامه هفت ساله عمرانی اول، سازمان برنامه پایه گذاری شد.

۲- در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۷۸، با تصویب شورای عالی اداری، سازمان های «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه» با هم ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل گردید.

۳- در تیر ماه ۱۳۸۶ با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست جمهوری، به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» تغییر نام یافت.

۴- در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه خود بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور، با احياء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها موافقت نمود.

۵- در ۲ مرداد ماه ۱۳۹۵، با تصویب شورای عالی اداری، سازمانهای «امور اداری و استخدامی کشور» و «برنامه و بودجه کشور» تشکیل گردید.

 

 

 

 

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

را به همین حالا به سبد خرید خود اضافه نمایید و در کمترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید

 

 

وزن 250 گرم
نام کتاب

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی

نویسنده

مهندس محمد عظیمی آقداش

انتشارات

نوآور

سال چاپ

1400

تعداد صفحات

224

قطع

رقعی

نوع جلد

شومیز (جلد معمولی)

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

برچسب‌های کالا

کتابسرای افشین، یا کتابفروشی افشین بوشهر مرکز خرید انواع کتاب های دانشگاهی، عمومی، کمک درسی  ، انواع لوازم التحریر، نوشت افزار و محصولات فرهنگی آماده ارائه بهترین خدمات با پشتیبانی قوی به شما عزیزان است.

  • با خیالی آسوده در خانه خرید خود را انجام دهید: کتابفروشی افشین دارای مدارک لازم برای فعالیت حضوری (جوازکسب) و فعالیت مجازی (اینماد و ساماندهی) می باشد.
  • جهت دریافت مشاوره یا پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید. (تیم پشتیبانی قوی و باتجربه افشین بوک در تمامی اوقات پاسخگوی شما می باشد)

در شبکه های مجازی ما را دنبال نمایید.

 

آدرس فروشگاه: بوشهر، خیابان عاشوری، بهارستان 17

تمامی حقوق این سایت متعلق به کتابسرای افشین می باشد.

گفتگو در واتساپ
×